تئاتر عروسکی دانشجویان مهابادی به جشنواره بین المللی مجازی راه یافت  

مهاباد-بالویز”سفیر– نمایش عروسکی «دوزخ» اثر دانشجویان مهابادی در جشنواره بین المللی مجازی تئاتر مورد پذیرش داوران جشنواره قرار گرفت به

بیشتر بخوانید