تمدید مجدد محدودیت های کرونایی در آذربایجان غربی

مهاباد/بالویز/به منظور کنترل شیوع بیماری کرونا و برابر مصوبه ستاد مبارزه با کرونا،محدودیت های کرونایی در آذربایجان غربی یک هفته

بیشتر بخوانید

محدودیت های کرونایی در آذربایجان غربی یک هفته دیگر تمدید شد

مهاباد/بالویز/ به دنبال درخواست و پیگیری ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا، محدودیت های کرونایی در آذربایجان غربی یک

بیشتر بخوانید

تهران یک هفته «نیمه تعطیل» شد

مهاباد/بالویز/بابحرانی شدن وضعیت بهداشتی پایتخت و تعدا مراجعات به مراکز بهداشتی ، استانداری تهران از «نیمه تعطیلی» یک هفته ای

بیشتر بخوانید