دمای هوای مهاباد تا پایان هفته آینده رو به افزایش است

مهاباد- بالویز” سفیر“کارشناس اداره‌ هواشناسی مهاباد گفت : طبق نقشه‌های پیش‌یابی ، دمای هوای مهاباد تا پایان هفته آینده رو به

بیشتر بخوانید