فرآورده های گوشتی فاسد در مهاباد معدوم سازی شد

مهاباد – بالویز ” سفیر”رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مهاباد گفت: حدود ۷۰۰ کیلوگرم فرآورده های گوشتی فاسد در مهاباد امحاء

بیشتر بخوانید