بیش از ۳هزار بازرسی اصناف در سه ماهه اول سال جاری در مهاباد انجام شد

مهاباد-بالویز”سفیر-رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مهاباد،گفت:در اجرای نظارت بر اصناف و جلوگیری از تخلف  بیش از ۳۵۰۰ فقره

بیشتر بخوانید