افزایش نرخ کرایه تاکسی در مهاباد اعلام شد

مهاباد-بالویز،سفیر-در جلســـه ســتاد تنظــیم بـــازار شــهرستان مــهاباد افزایـــش نــرخ کرایه تاکســی در این شهرستان اعلام شد به گزارش سرویس اقتصادی

بیشتر بخوانید

نرخ کرایه تاکسی در سردشت افزایش یافت

مهاباد-بالویز”سفیر– در راستای اجرای بند یک صورتجلسه شماره ۱۲۸ شورای اسلامی شهرسردشت و تائید هیئت تطبیق فرمانداری ، نرخ کرایه

بیشتر بخوانید

نرخ کرایه تاکسی در مهاباد افزایش یافت

مهاباد-بالویز”سفیر– در راستای اجرای بند ٣ صورتجلسه شماره ۵ شورای اسلامی شهر،نرخ کرایه تاکسی در مهاباد بر اساس نرخ مصوبه

بیشتر بخوانید