ثبت چهار اختراع توسط دو برادر نخبه دهگلانی

مهاباد-بالویز”سفیر-دو برادر جوان نخبه دهگلانی موفق به ساخت دستگاه تمام مکانیکی کودکار و بذر کار شدند و توانستند  این اختراع

بیشتر بخوانید