مشاغل آلاینده تا پایان خرداد به شهرک صنفی شهرستان مهاباد منتقل می گردند

مهاباد – بالویز” سفیر”رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان مهاباد گفت: مشاغل آلاینده تا پایان خرداد به شهرک صنفی

بیشتر بخوانید