اقدام به موقع پلیس ،موجب نجات مرگ جوان ۳۲ساله شد

مهاباد – بالویز ” سفیر” فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مهاباد ،گفت: اقدام به موقع ماموران وظیفه شناس پلیس ، موجب

بیشتر بخوانید

فرد گرفتارشده در صخره های ارتفاعات پیرانشهر توسط امدادگران نجات یافت

مهاباد- بالویز ( سفیر) رئیس واحد آتش نشانی پیرانشهر ،گفت: فرد گرفتارشده در صخره های “دولی گه لووی”  پیرانشهر توسط

بیشتر بخوانید

نوجوان مارگزیده در ارتفاعات پیرانشهرتوسط نیروهای امدادی از مرگ نجات یافت

مهاباد- بالویز( سفیر) مسوول پایگاه فوریت های پزشکی پیرانشهر ، گفت: نوجوان مارگزیده در ارتفاعات پیرانشهر توسط نیروهای امدادی این

بیشتر بخوانید