نجات گردشگر تهرانی از ارتفاعات آبشار شلماش سردشت

مهاباد-بالویز”سفیر-با تلاش امدادگران آتش نشانی مرد ۳۹ ساله ای که در ارتفاعات آبشار شلماش دچار سانحه شده بود،نجات یافت. به

بیشتر بخوانید