نجات کودک ۱۰ساله در آبشار شلماش سردشت

مهاباد-بالویز”سفیر“-اکیپ نجات غریق ، آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سردشت ، کودک ۱۰ ساله را در آبشار شلماش  نجات

بیشتر بخوانید