آتش سوزی بزرگ کارخانه بازیافت نایلون شهرک صنعتی مهاباد مهارشد

مهاباد/بالویز/رئیس سازمان آتش نشانی مهاباد،گفت:آتش سوزی بزرگ کارخانه بازیافت نایلون شهرک صنعتی مهاباد با حضور ماموران این سازمان مهارشد. به

بیشتر بخوانید