۱۴ واحد صنفی در مهاباد پلمپ شدند

مهاباد-بالویز،سفیر– ۱۴ واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی توسط بازرسان بهداشت محیط

بیشتر بخوانید