یک نابینا در تونس وزیر شد

مهاباد-بالویز-برای اولین بار، یک نابینا (روشندل) در تونس، به سمت وزیر منصوب شد. به گزارش سرویس رسانه ها ،پایگاه خبری

بیشتر بخوانید