فروش ۱۱ میلیارد تومانی کتاب در طرح تابستانه کتاب۹۸

با پایان یافتن طرح «تابستانه کتاب۹۸» با شعار «کتاب، همنشین دلنشین» ۱۱میلیارد و ۱۵۰ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۵۲

بیشتر بخوانید