آغازبرداشت بیش از ۸۰۰ تن سماق از باغات سردشت

مهاباد-بالویز-مدیرجهادکشاورزی سردشت گفت:پیش بینی می شود از سطح باغات شهرستان مرزی سردشت در سال جاری بیش از ۸۰۰تن سماق برداشت

بیشتر بخوانید