تصفیه ‌خانه شهرک صنعتی مهاباد،اخطار زیست محیطی دریافت کرد

مهاباد ،بالویز “سفیر – رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت:تصفیه‌ خانه شهرک صنعتی این شهرستان به خاطر دفع غیراستاندارد

بیشتر بخوانید