کرونا ۵۰ درصد به اماکن ورزشی نقده خسارت وارد کرد

مهاباد-بالویز”سفیر-رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نقده،گفت:کرونا موجب خسارت ۵۰ درصدی به اماکن ورزشی نقده شده است  به گزارش سرویس

بیشتر بخوانید