عابر بانک ها یکی از عوامل انتقال ویروس کرونا هستند

مهاباد – بالویز “سفیر”  عابر بانک ها  ازکاربردی ترین وسایل روزمره زندگی الکترونیکی، این روزها از جمله عوامل انتقال ویروس

بیشتر بخوانید