یخ زدگی ۹۰۰دستگاه کنتور آب ایلام را شکست

مهاباد –بالویز(سفیر)– یخ زدگی ، برودت ودمای هوای زیر صفر درجهدر ایلام موجب شکستگی و ترکیدن ۹۰۰دستگاه کنترل آب مشترکان شد

بیشتر بخوانید