۲۳ بهمن سالروز بمباران مهاباد توسط ارتش بعث عراق

مهاباد- بالویز( سفیر)– بیست و سوم بهمن ماه مصادف است با سالروزبمباران شهرستان مهاباد که رژیم بعث عراق با هواپیماهای

بیشتر بخوانید