مجوز موسسه خیریه بیمارستانی در سردشت صادر شد

مهاباد-بالویز،سفیر-رئیس شبکه بهداشت و درمان سردشت گفت:هفتمین موسسه خیریه بیمارستانی در سطح بیمارستانهای استان آذربایجان غربی صادرشد. به گزارش سرویس

بیشتر بخوانید