موسسه خیریه و عام المنفعه بیمارستان مهاباد شروع به کار کرد

مهاباد- بالویز(سفیر) – موسسه عام المنفعه بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد پس از اخد مجوز جهت انجام امور خیریه  ،شروع

بیشتر بخوانید