بیش از ۱۰۰قطعه چک پول جعلی ۵۰۰هزار ریالی در نقده کشف و ضبط شد

مهاباد- بالویز( سفیر) فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نقده از کشف و ضبط بیش از ۱۰۰قطعه چک پول جعلی ۵۰۰هزار ریالی

بیشتر بخوانید