بیش از شش کیلو گرم مواد مخدر در بوکان کشف شد

مهاباد – بالویز” سفیر”  – فرمانده نیروی انتظامی بوکان گفت :  بیش از ۶ کیلوگرم مواد مخدر (تریاک و مشتقات

بیشتر بخوانید