کشف و ضبط بیش از ۸ تن گوشت غیر قابل مصرف در مهاباد

مهاباد-بالویز”سفیر-مسئول شبکه دامپزشکی مهاباد،گفت : بیش از ۸تن گوشت غیرقابل مصرف وفاسد در مراکز عرضه در شهرستان مهاباد کشف و

بیشتر بخوانید