۸ تیم واکنش سریع اطفا حریق جنگل های آذربایجان غربی تشکیل شد

مهاباد-بالویز”سفیر-فرمانده یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت:۸ تیم واکنش سریع ،جهت پیشگیری و اطفا حریق در مناطق پنجگانه این

بیشتر بخوانید