اولین خانه بهداشت عشایری آذربایجان غربی در شهرستان نقده افتتاح شد

مهاباد-بالویز،سفیر-مدیر شبکه بهداشت و درمان نقده ،گفت: نخستین خانه بهداشت سیار عشایری استان آذربایجان غربی در شهرستان نقده افتتاح شد.

بیشتر بخوانید