به ازای هر ۵۰۰ نفر عشایر در آذربایجان غربی ،ایجاد یک خانه بهداشت

مهاباد-بالویز”سفیر– مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌غربی گفت: با حمایت دولت به ازای هر ۵۰۰  نفر عشایر یک خانه بهداشت ثابت یا

بیشتر بخوانید