تداوم نظارت منابع طبیعی مهاباد بر اراضی ملی

مهاباد/بالویز/رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد از تداوم نظارت اداره منابع طبیعی بر اراضی ملی در این شهرستان خبر

بیشتر بخوانید