شنا کردن در دریاچه سدهای مخزنی و سایر تاسیسات آبی ممنوع است

مهاباد –بالویز “سفیر”– شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی با انتشار اطلاعیه ای از ممنوعیت شنا کردن در پشت

بیشتر بخوانید

ممنوعیت تردد در اقلیم کردستان تمدید شد

مهاباد- بالویز”سفیر” – وزارت امور داخلی اقلیم کردستان طی اطلاعیه ای رسمی ، ممنوعیت تردد در اقلیم کردستان برای مدت

بیشتر بخوانید