دو تن شیر خام غیر بهداشتی و فاسد در میاندوآب معدوم سازی شد

مهاباد- بالویر”سفیر-رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان میاندوآب از کشف،ضبط و معدوم سازی حدود ۲ تن شیر خام غیر بهداشتی و فاسد

بیشتر بخوانید