دامداران آذربایجان غربی مراقب بیماری تب سه روزه دامی باشند

مهاباد-بالویز،سفیر-سرپرست مدیریت اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی با هشدار به دامداران در خصوص تب سه روزه دامی گفت: انتقال دام

بیشتر بخوانید

تست بیومکانیک تکنیکهای_تخصصی_پارکور توسط پارکور کاران حرفه ای بوکانی انجام شد

مهاباد-بالویز”سفیر-برای نخستین بار در بخش بیومکانیک ورزشی آکادمی_ملی_المپیک_ایران تست بیومکانیک تکنیکهای_تخصصی_پارکور توسط پارکور کاران حرفه ای بوکانی انجام شد به

بیشتر بخوانید