مدارس خیر ساز امسال در بخش صومای برادوست ارومیه به بهره برداری می رسند

مهاباد- بالویز”سفیر-رئیس اداره آموزش وپرورش صومای برادوست ،گفت:٧مدرسه خيرساز امسال در بخش صوماى برادوست اروميه به بهره بردارى خواهند رسيد

بیشتر بخوانید

تعظیم تکنولوژی ، اینترنت و آموزش مجازی در مقابل معلم دلسوز که خالصانه در حال تدریس است

مهاباد – بالویز ” سفیر” به گزارش سرویس وبگردی عکس “بالویز ” تعظیم تکنولوژی ، اینترنت و آموزش مجازی در

بیشتر بخوانید

خانواده خیر بوکانی ساخت مدرسه سه كلاسه در يكی از روستاهای بوکان را آغاز می کنند.

مهاباد – بالویز (سفیر) خانواده مرحوم خدیجه گروه معلم خوشنام و خیر بوکانی ساخت مدرسه سه كلاسه در يكی از

بیشتر بخوانید