واحدهایی صنفی، صنعتی و معدنی که موارد بهداشتی را رعایت نکنند پلمپ خواهند شد

مهاباد-بالویز”سفیر-رئیس اداره صمت بوکان گفت: پیرو مصوبات استانی و شهرستانی واحدهایی صنفی، صنعتی و معدنی که موارد بهداشتی را رعایت

بیشتر بخوانید