اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در بوکان اجراء شد

مهاباد- بالویز”سفیر”فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بوکان،گفت : اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در بوکان ،از حیث وجود معتادین،پاکسازی و اجراء

بیشتر بخوانید