سمپاشی درختان سطح معابر و پارکهای شهرستان مهاباد به منظور آفت زدایی

مهاباد-بالویز”سفیر-شهرداری مهاباد در راستای آفت زدایی درختان سطح معابر و پارکهای شهرستان اقدام به سمپاشی درختان سطح شهرمی کند به

بیشتر بخوانید