فیلم / اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در سطح شهرستان مهاباد

مهاباد – بالویز( سفیر) – طرح فاصله گذاری اجتماعی در سطح شهرستان مهاباد برابر ابلاغیه فرماندار ویژه در سطح معابر

بیشتر بخوانید