اقدام به موقع پلیس ،موجب نجات مرگ جوان ۳۲ساله شد

مهاباد – بالویز ” سفیر” فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مهاباد ،گفت: اقدام به موقع ماموران وظیفه شناس پلیس ، موجب

بیشتر بخوانید