دستگاه های اجرایی از موازی کاری در استعلام های سرمایه گذاری پرهیز کنند

مهاباد-بالویز”سفیر-درکارگروه اقتصادی، اشتغال استاندار آذربایجان غربی گفت:دستگاه های اجرایی از موازی کاری در استعلام های سرمایه گذاری پرهیز کنند به

بیشتر بخوانید