شرایط طرح تسهیلات بانکی کمک ودیعه اجاره مسکن

مهاباد-بالویز”سفیر-متقاضیان دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن ابتدا از طریق ارسال پیامک به سرشماره ٣٠٠٠٧٣۶۴٠ ثبت نام اولیه کنند و سپس

بیشتر بخوانید