یک رویداد ورزشی دیگر هم لغو شد

مهاباد-بالویز،سفیر-ماراتن پاریس در سال ۲۰۲۰ که به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو و به تاریخ ۱۵ نوامبر، منتقل شده بود

بیشتر بخوانید