۶۰۰ هکتار از مزارع مهاباد به کشت سبزی و صیفی اختصاص یافت

مهاباد-بالویز”سفیر-مدیر جهادکشاورزی مهاباد گفت:امسال ۶۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان به کشت سبزی و صیفی‌جات اختصاص یافته که از آنها

بیشتر بخوانید