آذربایجان غربی دارای کمترین نرخ تورم کشورنسبت به استان های دیگر بوده است

مهاباد-بالویز،سفیر-بر اساس گزارش مرکز آمارایران ، آذربایجان غربی دارای کمترین نرخ تورم با ۲۴٫۸درصد نسبت به سایر استانها در کشور بوده

بیشتر بخوانید