بیش از ۱۷۰۰کیلو گرم مواد غذایی غیرقابل مصرف در بوکان معدوم شد

مهاباد- بالویز”سفیر” کارشناس مسئول واحد بهداشت شهرستان بوکان ،گفت : بیش از ۱۷۰۰کیلو گرم مواد غذایی غیرقابل مصرف و تاریخ

بیشتر بخوانید