انجام بیش از هزار ماموریت فوریت های پزشکی طی ۵ ماه در تکاب

مهاباد-بالویز-مسئول مرکز فوریت های پزشکی تکاب،گفت:در ۵ ماهه سال جاری بیش از هزار ماموریت فوریت های پزشکی طی ۵ ماه

بیشتر بخوانید