بیش از ۶۰ مرکز خرید دولتی گندم در آذربایجان غربی راه اندازی شد

مهاباد-بالویز”سفیر- همزمان با آغاز برداشت خوشه های طلایی گندم ، ۶۴ مرکز خرید دولتی گندم در آذربایجان‌غربی جهت دریافت خرید گندم

بیشتر بخوانید