تعداد شهرستان های دارای وضعیت قرمز در کشور به ۱۸۷ شهر رسید

مهاباد/بالویز/سخنگوی وزارت بهداشت گفت:تعداد شهرستان‌های دارای وضعیت قرمز در کشور از ۱۵۸ شهرستان در هفته‌‌ی گذشته به ۱۸۷ شهرستان در هفته جاری رسیده است.

بیشتر بخوانید