دریافت مرسوله های پستی در مهاباد بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت

مهاباد-بالویز”سفیر-رئیس اداره پست شهرستان مهاباد گفت:۴۷ درصد دریافت مرسوله‌های پستی در مهاباد افزایش یافت  به گزارش سرویس اجتماعی ، پایگاه

بیشتر بخوانید