ورود و خروج به اورامانات ممنوع

مهاباد- بالویز ( سفیر) شیوع بیماری واگیر دار کرونا ویروس ، موجب شده است که مردم اورامانات در جهت پیشگیری

بیشتر بخوانید